Privacy voorwaarden

De website lapaaycosmetics.com wordt aangeboden door: Harold & Johnson BV. Dit is de privacyverklaring van Harold & Johnson BV (hierna: “wij” of “ons”). Hierin leggen wij uit wat we met uw persoonsgegevens doen en waarom wij dat doen. Als u vragen heeft over deze verklaring neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:

Rijksstraatweg 269 F, 3956 CP, Leersum
E-mailadres: info@haroldandjohnson.com
KvK-nummer: 76325628
BTW-identificatienummer: NL860589328B01
 
Harold & Johnson BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Harold & Johnson BV is de functionaris gegevensbescherming van Harold & Johnson BV. Hij is te bereiken via info@haroldandjohnson.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website verwerken we uw persoonsgegevens wanneer u boodschappen/vragen plaatst op onze website en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wanneer u iets bij ons bestelt of wanneer u er voor kiest een account aan te maken om het bestellen makkelijker te maken verwerken wij de volgende persoonsgegevens wanneer u deze betreffende gegevens invoert:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@berrydemey.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Harold & Johnson BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U bevestigingen en ordernummer te sturen van een bestelling
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Uw financiële transacties te verwerken
 • Uw factuur te versturen
 • Om producten bij u af te leveren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te antwoorden op verzoeken, vragen en problemen via de klantenservice
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Uw account te beheren
 • Harold & Johnson BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Harold & Johnson BV volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Harold & Johnson BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wanneer wij u onze nieuwsbrief sturen per email:

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen met onze nieuwsbrief. Met onze nieuwsbrief maken we u graag attent op onze nieuwe producten, diensten en aanbiedingen.

Als u gebruik maakt van onze nieuwsbrief, verwerken we de volgende informatie:

 • E-mailadres
 • Waar je op klikt in de nieuwsbrief.
 • Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

U kunt u op ieder moment afmelden van de nieuwsbrief door te klikken op de afmeld-link in de nieuwsbrief of door in uw account uw toestemming in te trekken.

Wanneer wij online via social media advertenties aan u tonen.

Wij adverteren met onze producten op andere websites en social media-platformen. Als wij dat doen, verwerken wij de volgende gegevens.

 • Uw klikgedrag op online advertentie
 • Uw IP-adres of advertentie-ID

Als u klikt op een onlineadvertentie voor onze producten (bv. op Facebook) dan leggen wij op onze website vast dat u heeft geklikt op een advertentie en waar de betreffende advertentie getoond werd.

Klantenservice en contactformulier

We hebben een klantenservice om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen. U kunt ons per mail bereiken.

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen.

We kunnen u efficiënter helpen door uw gegevens te bewaren. Daarbij verwerken we de volgende persoonsgegevens.

 • Naam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres

De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Harold & Johnson BV bewaart uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien u gedurende 26 maanden onze website niet meer heeft bezocht markeren we deze in onze database als ‘inactief’. In dat geval maken we niet langer actief gebruik van uw persoonsgegevens om u bijvoorbeeld over onze producten en diensten te informeren. Na deze periode verwijderen we uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren.

Bestellen op de website

We zijn wettelijk verplicht om uw gegevens 7 jaar te bewaren.

Bestellen met gebruik van een account

We zijn wettelijk verplicht om uw gegevens 7 jaar te bewaren. Daarnaast bewaren we uw gegevens zolang uw account actief is. Na het verwijderen van uw account bewaren we uw gegevens alleen nog als we daar wettelijk toe verplicht zijn. Is dat niet het geval, dan worden ze direct verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Verwerker(s)

Harold & Johnson BV is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Harold & Johnson BV doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »: hosting bedrijven, externe betalingsdienstaanbieders, logistieke partners.

Harold & Johnson BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Harold & Johnson BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookie en tracking technologieën:

Deze website kan automatisch informatie verzamelen als u aan het bladeren bent, zoals internetserviceprovider, browsertype en -versie, besturingssysteem en apparaat type, gemiddelde tijd besteed op onze site(s), bezochte pagina‘s, de door u verkregen informatie, het internetprotocoladres (IP-adres) gebruikt om uw computer met het internet te verbinden en andere relevante gegevens. Dergelijke informatie wordt ook wel een webanalyse of clickstreamdata genoemd.

We kunnen deze automatisch verzamelde logboekinformatie combineren met andere informatie die we over u verzamelen. We doen dit om onze geboden services te verbeteren, om onze marketing en analyses te verbeteren en om sitefunctionaliteit te leveren.

Technologieën zoals cookies, bakens, tags en scripts worden door Harold & Johnson BV en onze partners, analyse-services en service gebruikt om sitefuncties en -functionaliteit te leveren. Deze technologieën worden gebruikt voor trendanalyse, sitebeheer, het volgen van gebruikers door de site en om demografische informatie over onze gebruikersbasis als geheel te verzamelen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.


Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Harold & Johnson BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Indien u een account heeft aangemaakt kunt u op elk moment uw gegevens inzien en wijzigen via de pagina “Mijn Account”.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@haroldandjohnson.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van u privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Harold & Johnson BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Harold & Johnson BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@haroldandjohnson.com

Harold & Johnson BV behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker.