Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. Op alle producten van Harold & Johnson BV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. De inhoud van deze pagina’s is slechts ter informatie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Het is niet toegestaan de door Harold & Johnson BV geleverde diensten en producten aan derden te leveren, al dan niet tegen betaling, zonder toestemming van Harold & Johnson BV.

De auteur besteedt aandacht dat in alle publicaties de auteursrechten van gebruikte afbeeldingen en teksten worden gewaarborgd en dat zelfgemaakte afbeeldingen en teksten worden gebruikt of dat gebruikgemaakt wordt van afbeeldingen en teksten zonder licentie.

Indien beschermde handelsmerken binnen de internet aanbieding worden gebruikt of door derden vermeld worden, zijn zij zonder uitzondering onderhevig aan de eigendomsrechten van de respectievelijk geregistreerde eigenaar.

Het auteursrecht voor gepubliceerde en gecompileerde objecten blijft alleen bij de auteur van de website. Het verveelvoudigen en het gebruikmaken van deze afbeeldingenen en/of teksten in andere elektronische- of gedrukte publicaties is niet toegestaan, zonder de uitdrukkelijk geschreven toestemming van de auteur.

Het is mogelijk dat er voor bepaalde producten in verschillende landen een andere wetgeving van toepassing is dan in Nederland voor wat betreft de samenstelling van de producten van Harold & Johnson BV. Harold & Johnson BV is niet verantwoordelijk voor bestellingen van producten die gedaan worden vanuit een land waar dit niet is toegestaan. De klant dient te allen tijde na te gaan of een ingrediënt of de samenstelling van het product dat men bestelt aan alle normen en wetgeving voldoet in het land waar men dit bestelt.